Super League 2021/2022
Highlights GC-SIO 3:1 (Tour 8)
26.09.2021
Highlights BAS-SG (Tour 8) 14.09.2015
Highlights LUZ-GC (Tour 8) 14.09.2015
Highlights YB-VAD (Tour 8) 14.09.2015
Highlights WOH-FCS (Tour 8) 14.09.2015
Highlights LMT-AAR (Tour 8) 14.09.2015
Highlights XAM-WIN (Tour 8) 14.09.2015
Highlights CHI-BIE (Tour 8) 14.09.2015
Highlights SFC-Lugano (Tour 8) 16.09.2014
Highlights FCZ-Sion (Tour 8) 15.09.2014