Super League 2021/2022
Highlights SIO-LS 2:0 (Tour 18)
19.12.2021
Highlights YB-VAD (Tour 8) 14.09.2015
Highlights WOH-FCS (Tour 8) 14.09.2015
Highlights LMT-AAR (Tour 8) 14.09.2015
Highlights XAM-WIN (Tour 8) 14.09.2015
Highlights CHI-BIE (Tour 8) 14.09.2015
Highlights AAR-XAM (Tour 7) 01.09.2015
Highlights GC-YB (Tour 7) 31.08.2015
Highlights BAS-FCZ (Tour 7) 31.08.2015
Highlights THU-SIO (Tour 7) 31.08.2015