SFL Best Goal 2013: Choix des buts
15.01.2014
Highlights LUZ-FCS 2:0 (Tour 37) 29.05.2022
Highlights FCS-LUZ 2:2 (Tour 37) 26.05.2022
Highlights YB-GC 3:0 (Tour 36) 22.05.2022
Highlights BAS-LUG 2:1 (Tour 36) 22.05.2022
Highlights SG-LS 4:0 (Tour 36) 22.05.2022
Highlights FCZ-LUZ 2:3 (Tour 36) 22.05.2022
Highlights SIO-SFC 3:3 (Tour 36) 22.05.2022
Highlights SLO-FCS 1:2 (Tour 36) 21.05.2022
Highlights THU-YS 2:1 (Tour 36) 21.05.2022