Super League 2019/2020
Highlights THU-SIO 0:1 (Tour 6)
01.09.2019
Highlights LUG-LUZ 1:1 (Tour 7) 22.09.2019
Highlights VAD-LS 1:2 (Tour 7) 22.09.2019
Highlights FCZ-THU 2:0 (Tour 7) 22.09.2019
Highlights YB-BAS 1:1 (Tour 7) 22.09.2019
Highlights XAM-SIO 1:3 (Tour 7) 21.09.2019
Highlights AAR-FCS 3:1 (Tour 7) 21.09.2019
Highlights XAM-SIO 1:3 (Tour 7) 21.09.2019
Highlights WIN-WIL 0:3 (Tour 7) 21.09.2019
Highlights SLO-CHI 3:0 (Tour 7) 21.09.2019