Raiffeisen Super League 2017/2018
Highlights YB-GC 1:1 (Runde 18)
10.12.2017
Highlights FCS-WIN 3:1 (Runde 36) 21.05.2018
Highlights SFC-RJ 0:3 (Runde 36) 21.05.2018
Highlights CHI-WOH 3:0 (Runde 36) 21.05.2018
Highlights AAR-VAD 4:1 (Runde 36) 21.05.2018
Highlights XAM-WIL 6:3 (Runde 36) 21.05.2018
Highlights BAS-LUZ 2:2 (Runde 36) 19.05.2018
Highlights GC-YB 1:2 (Runde 36) 19.05.2018
Highlights SG-LS 0:3 (Runde 36) 19.05.2018
Highlights THU-SIO 1:4 (Runde 36) 19.05.2018