Raiffeisen Super League 2018/2019
Highlights XAM-YB 1:0 (Tour 30)
22.04.2019
Highlights XAM-YB 1:0 (Tour 30) 22.04.2019
Highlights WIL-AAR 0:4 (Tour 30) 22.04.2019
Highlights CHI-LS 0:5 (Tour 30) 20.04.2019
Highlights SG-LUZ 1:2 (Tour 30) 20.04.2019
Highlights GC-THU 1:1 (Tour 30) 20.04.2019
Highlights RJ-VAD 4:1 (Tour 30) 20.04.2019
Highlights SCK-FCS 1:2 (Tour 30) 20.04.2019
Highlights WIN-SFC 2:3 (Tour 30) 20.04.2019
Highlights SIO-BAS 0:3 (Tour 30) 19.04.2019