Brack.ch Challenge League 2016/2017
Highlights SFC-XAM 1:1 (27e tour)
10.04.2017
Highlights SIO-LS 3:1 (Tour 22) 18.02.2018
Highlights FCZ-LUZ 1:1 (Tour 22) 18.02.2018
Highlights YB-THU 3:1 (Tour 22) 18.02.2018
Highlights AAR-CHI 4:1 (Tour 21) 18.02.2018
Highlights VAD-WOH 5:1 (Tour 21) 18.02.2018
Highlights BAS-SG 0:2 (Tour 22) 17.02.2018
Highlights LUG-GC 1:0 (Tour 22) 17.02.2018
Highlights RJ-FCS 3:1 (Tour 21) 17.02.2018
Highlights WIL-WIN 2:0 (Tour 21) 16.02.2018