Raiffeisen Super League 2016/2017
Highlights SIO-LUZ 3:1 (18e tour)
12.12.2016
Highlights WIN-SFC 1:1 (Tour 25) 19.03.2018
Highlights THU-LS 0:0 (Tour 26) 18.03.2018
Highlights VAD-FCS 2:0 (Tour 25) 18.03.2018
Highlights BAS-SIO 1:0 (Tour 26) 18.03.2018
Highlights LUG-LUZ 1:2 (Tour 26) 18.03.2018
Highlights FCZ-YB 1:2 (Tour 26) 17.03.2018
Highlights SG-GC 2:1 (Tour 26) 17.03.2018
Highlights WOH-XAM 0:3 (Tour 25) 17.03.2018
Highlights RJ-CHI 3:1 (Tour 25) 17.03.2018