Raiffeisen Super League 2016/2017
Highlights BAS-LUG 4:1 (5e tour)
22.08.2016
Highlights FCZ-YB 1:2 (Tour 26) 17.03.2018
Highlights SG-GC 2:1 (Tour 26) 17.03.2018
Highlights WOH-XAM 0:3 (Tour 25) 17.03.2018
Highlights RJ-CHI 3:1 (Tour 25) 17.03.2018
Highlights WIL-AAR 1:0 (Tour 25) 16.03.2018
Highlights WIN-VAD 1:0 (Tour 22) 14.03.2018
Highlights LS-BAS 1:1 (Tour 23) 14.03.2018
Highlights AAR-RJ 0:1 (Tour 24) 12.03.2018
Highlights SIO-THU 7:2 (Tour 25) 11.03.2018