Raiffeisen Super League 2017/2018
Highlights YB-GC 1:1 (Tour 18)
10.12.2017
Highlights YB-GC 1:1 (Tour 18) 10.12.2017
Highlights LUG-LS 1:2 (Tour 18) 10.12.2017
Highlights FCZ-LUZ 1:2 (Tour 18) 10.12.2017
Highlights SIO-THU 2:3 (Tour 18) 09.12.2017
Highlights BAS-SG 3:0 (Tour 18) 09.12.2017
Highlights CHI-VAD 0:1 (Tour 18) 09.12.2017
Highlights XAM-WIN 2:1 (Tour 18) 08.12.2017
Highlights SFC-XAM 1:2 (Tour 17) 04.12.2017
Highlights GC-LUG 0:1 (Tour 17) 03.12.2017